‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 7.2

Bluetooth®

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními, jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

Připojení k zařízení s rozhraním Bluetooth

K telefonu můžete připojit řadu užitečných zařízení s rozhraním Bluetooth. Například s bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Připojení telefonu k zařízení s rozhraním Bluetooth nazýváme párování.

 1. Klepněte na Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth.
 2. Přepněte možnost Bluetooth do polohy Zapnuto.
 3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuté. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
 4. Chcete‑li telefon spárovat se zařízením, klepněte v seznamu nalezených zařízení Bluetooth na dané zařízení.
 5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

Sdílení obsahu pomocí Bluetooth

Když chcete sdílet fotky nebo něco jiného s kamarádem, můžete to poslat do přes Bluetooth do jeho telefonu.

Lze používat i více spojení přes Bluetooth současně. Můžete například posílat data do jiného telefonu i během použití náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth.

 1. Klepněte na Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth.
 2. Na obou telefonech musí být zapnuta funkce Bluetooth a telefony musí být vzájemně viditelné.
 3. Vyhledejte, co chcete poslat, a klepněte na share > Bluetooth.
 4. V seznamu nalezených zařízení s Bluetooth klepněte na kamarádův telefon.
 5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, zadejte ho nebo ho přijměte a klepněte na Spárovat.

Kód se používá jen při prvním připojování k danému zařízení.

Odebrání párování

Pokud už nemáte zařízení, které jste s telefonem dříve spárovali, můžete párování odebrat.

 1. Klepněte na Nastavení > Připojená zařízení > Dříve připojená zařízení.
 2. Klepněte na settings u názvu zařízení.
 3. Klepněte na ZAPOMENOUT.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(