‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 7.2

Oznámení

Oznámení vám umožňují zůstat v kontaktu s aktuální situací.

Panel oznámení

Když obdržíte nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory, v horní části displeje uvidíte na stavovém řádku ikony. Chcete‑li zobrazit další informace o oznámeních, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete‑li zobrazení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.

Panel oznámení otevřete přetažením stavového řádku dolů. Chcete‑li panel oznámení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.

Chcete‑li změnit nastavení oznámení některé aplikace, klepněte na Nastavení > Aplikace a oznámení a otevřete nastavení dané aplikace klepnutím na její název. Klepněte na Oznámení. Oznámení aplikací můžete zapínat a vypínat jednotlivě.

thumb_up_alt

Tip: Chcete‑li zobrazit notifikační tečky, klepněte na Nastavení > Aplikace a oznámení > Oznámení a zapněte Povolit puntíky s oznámením. Na ikoně aplikace se zobrací malá tečka, která indikuje oznámení, které jste ještě nečetli. Chcete‑li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na ikonu a přidržte ji. Klepnutím můžete oznámení otevřít, přejetím ho můžete ignorovat.

thumb_up_alt

Pokud chcete, aby tlačítko vypínače/zámku po přijetí oznámení od aplikací blikalo, klepněte na Nastavení > Aplikace a oznámení > Rozšířená nastavení > Kontrolka oznámení. Když budete mít oznámení, které jste ještě, nečetli tlačítko vypínače/zámku bude blikat.

Použití ikon pro rychlé nastavení

Klepnutím na ikony pro rychlé nastavení na panelu oznámení můžete aktivovat různé funkce. Další ikony zobrazíte přetažením nabídky dolů.

Chcete‑li změnit uspořádání ikon, klepněte na tlačítko mode_edit, přidržte prst na ikoně a přetáhněte ji na požadované místo.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(