‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 7.2

Dotykový displej

Důležité: Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Přetahování položek

Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

Přejetí

Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

Posouvání dlouhého seznamu nebo nabídky

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

Zamknutí orientace obrazovky

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete‑li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Automatické otáčení.

Použití navigačních tlačítek

– Chcete‑li zobrazit všechny aplikace, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy a pak po něm znovu přejeďte nahoru. – Chcete‑li se dostat na plochu, klepněte na tlačítko plochy. Aplikace, kterou jste zrovna používali, zůstane spuštěná na pozadí. – Chcete‑li zjistit, které aplikace jsou spuštěné, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy. – Chcete‑li přepnout do jiné spuštěné aplikace, přejeďte prstem doprava. – Chcete‑li některou aplikaci ukončit, přejeďte s ní nahoru. – Chcete‑li ukončit všechny spuštěné aplikace, přejeďte prstem doprava přes všechny aplikace a klepněte na SMAZAT VŠE. – Chcete‑li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět keyboard_arrow_left. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Displej telefonu

Sledujete na telefonu videa, prohlížíte fotky, čtete online knihy nebo hrajete hry? Aby byl displej lépe vidět, můžete přepnout do dynamického režimu, který automaticky přizpůsobuje barvy, kontrast a jas způsobu použití.

Klepněte na Nastavení > Displej > Rozšířená nastavení > PureDisplay a zapněte Dynamické režimy.

Chcete‑li vybrat aplikace, které budou dynamický režim používat, klepněte na Nastavení > Displej > Rozšířená nastavení > PureDisplay > Dynamické režimy. Vyberte režim, například Fotografie, a povolte v seznamu příslušné aplikace.

Pokud chcete zlepšit kvalitu barev na displeji v náročných světelných podmínkách, zapněte Automatické vyvážení bílé.

Chcete‑li na displeji vidět více detailů, zapněte možnost SDR na HDR (standardní dynamický rozsah na vysoký dynamický rozsah). Veškerý obsah videí se standardním dynamickým rozsahem se tak bude v reálném čase převádět na vysoký dynamický rozsah.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(