‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 8 Sirocco

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji by:

– Vždy měly udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického přístroje. – Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse. – Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku. – Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení. – Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte‑li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa