Uživatelské příručky a manuály

Nokia 8

Ukončení připojení

Ukončení připojení k Internetu

Ukončením připojení k Internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to udělat, aniž byste ukončovali aplikace.

  1. Klepněte na možnost Nastavení > Wi-Fi.
  2. Nastavte možnost Wi-Fi na hodnotu Vypnuto.

Ukončení mobilního datového připojení

  1. Přejeďte z horní části displeje dolů.
  2. Klepněte na možnost network_cell.
  3. Nastavte u možnosti Mobilní data hodnotu Vypnout.

Zapnutí režimu V letadle

  1. Klepněte na možnost Nastavení > Další.
  2. Zapněte Režim V letadle.

Režim V letadle ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky, stanovené například leteckými společnostmi, a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu V letadle připojit k síti Wi-Fi a například procházet Internet nebo zapnout sdílení přes Bluetooth.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa