Uživatelské příručky a manuály

Nokia 8

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa