Uživatelské příručky a manuály

Nokia 8

Pro vaše bezpečí

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU

Pokud je zařízení vodovzdorné, řiďte se podrobnějšími pokyny, jež odpovídají jeho stupni krytí IP (IP rating).

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SI SLUCH

Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

SAR

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm (⅝″) od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky nebo na stránkách www.sar-tick.com.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa