Uživatelské příručky a manuály

Nokia 8

Oznámení

Oznámení vám umožňují zůstat v kontaktu s aktuální situací.

Panel oznámení

Když obdržíte nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory, uvidíte na stavovém řádku v horní části obrazovky ikony. Chcete-li o ikonách zjistit další informace, otevřete panel oznámení a prohlédněte si detaily.

Pro otevření panelu oznámení přetáhněte stavový řádek dolů. Pro zavření panelu oznámení přejeďte po displeji nahoru.

Chcete-li změnit nastavení oznámení aplikace, klepněte na možnost Nastavení > Oznámení a klepněte na název aplikace. Přístroj zobrazí nastavení aplikace.

Použití ikon pro rychlé nastavení

Klepnutím na ikony pro rychlé nastavení na panelu oznámení můžete aktivovat různé funkce. Další ikony zobrazíte přetažením nabídky dolů.

Chcete‑li změnit uspořádání ikon, klepněte na tlačítko mode_edit, přidržte prst na ikoně a přetáhněte ji na požadované místo.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa