Uživatelské příručky a manuály

Nokia 8

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace získáte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Zařízení by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového přístroje ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází přístroj, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Přístroj ani jiné příslušenství neumisťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa