Uživatelské příručky a manuály

Nokia 8

Psaní textu

Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu

Klávesnice na displeji

Psaní na klávesnici na displeji je snadné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svisle i vodorovně. Rozložení klávesnice se může v různých aplikacích a jazycích lišit.

Klávesnici na displeji otevřete tak, že klepnete na pole pro psaní textu.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Dalším klepnutím na tlačítko Shift se vrátíte do normálního režimu.

Psaní číslic nebo speciálních znaků

Klepněte na tlačítko číslic a symbolů. Na některých tlačítcích speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

Vkládání symbolů emoji

Klepněte na tlačítko emoji a vyberte symbol emoji.

Kopírování a vkládání textu

Klepněte na slovo a přidržte na něm prst, přetažením značek před a za slovem zvýrazněte text, který chcete kopírovat, a klepněte na možnost KOPÍROVAT. Při vkládání textu klepněte na místo, kam chcete text vložit, a zvolte možnost VLOŽIT.

Přidání diakritického znaménka ke znaku

Klepněte na znak a přidržte na něm prst a klepněte na znaménko nebo znak s diakritikou (pokud ho vaše klávesnice podporuje).

Odstraňování znaků

Klepněte na tlačítko Krok zpět.

Posouvání kurzoru

Chcete-li upravit právě napsané slovo, klepněte na slovo a přetáhněte kurzor na požadované místo.

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhovat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete‑li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.

thumb_up_alt

Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.

Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte textové opravy. Klepněte na možnost Nastavení > Jazyk a zadávání > Virtuální klávesnice. Vyberte klávesnici, kterou normálně používáte. Klepněte na možnost Oprava textu a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na možnost Nastavení > jazyk a zadávání > Oprava pravopisu a nastavte možnost Oprava pravopisu na hodnotu Vypnuto.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa