Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Jak telefon restartuji?

Domovská stránka podpory

Témata podpory

Jak bezpečně čistit a dezinfikovat telefon Nokia?
Problémy, podpora a informace o zařízení

Jak telefon restartuji?

Stiskněte a podržte na chvíli tlačítko napájení. Objeví se možnosti pro vypnutí a restart.

Pomohlo vám to?