Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Account Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter Mastercard Klarna

Site Terms

‌‌

Webstedsbetingelser

Ikrafttrædelsesdato 14. oktober 2016

Nokia.com/phones drives af HMD Global Oy ("HMD Global"), med eksklusiv licens til Nokias brand for telefoner og tablets.

Når du tilgår HMD Globals websider accepterer du følgende vilkår. Hvis du ikke accepterer følgende vilkår, må du ikke bruge websiden.

Indholdet på HMD Globals websider er Copyright © Nokia Corporation 2016. Rettigheder forbeholdes, medmindre de gives udtrykkeligt heri. Gengivelse, overførsel, distribution eller lagring af indholdet helt eller delvist, uanset form og uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global forbydes, undtagen ifølge nærværende vilkår. HMD Global giver samtykke til at søge på HMD Globals websider på din computer eller udskrivning af kopier eller dele af disse sider til personligt brug og ikke kun til redistribution, medmindre Nokia giver dig skriftligt samtykke hertil. Enkelte dokumenter på vores websider kan være omfattet af yderligere vilkår nævnt i disse dokumenter.

Dette websted og dets indhold må bruges til privat anvendelse, der ikke er kommerciel. Brugen af pressemeddelelser og øvrige dokumenter, der klassificeres som offentlige, tillades som offentlig kommunikation, såfremt kilden dertil oplyses.

Dette websted og dets indhold stilles til rådighed til din orientering. Indholdet på HMD Globals websider leveres som "det er" og "det forefindes". HMD Global giver ingen garanti for, at dets websider ikke afbrydes eller er uden fejl. HMD Global forbeholder sig ret til at redigere sider eller annullere adgang hertil løbende. DER GIVES INGEN GARANTI HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST ELLER INDIREKTE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL VEDRØRENDE TILGÆNGELIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET PÅ DISSE SIDER. HMD GLOBAL ER IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, TAB AF OVERSKUD ELLER FORRETNINGSAFBRYDELSE SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT KUNNE BRUGE DENNE TJENESTE, SELVOM HMD GLOBAL ER ORIENTERET OM RISIKOEN HERFOR. I VISSE RETSOMRÅDER TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER ANSVARSBEGRÆNSNING IKKE, SÅ OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. HMD GLOBALS ANSVAR ER I SÅ FALD BEGRÆNSET TIL MAKSIMUM IFØLGE GÆLDENDE LOV.

For at give dig let adgang kan HMD Global medtage links til websteder på internettet, som ejes eller drives af tredjeparter. Ved at linke til disse eksterne websteder skal du læse og acceptere webstedets regler for anvendelse, inden du bruger det pågældende websted. Du accepterer endvidere, at HMD Global ikke har kontrol over indhold på webstedet og ikke kan påtage sig ansvar for materiale, der oprettes eller udgives af tredjeparters websteder. Endvidere betyder et link til et andet websted end HMD Globals ikke, at HMD Global godkender webstedet eller dets produkter eller tjenester, som nævnes på det eksterne websted.

Ved at sende materiale til en af vores servere, f.eks. via e-mail eller via HMD Globals websider accepterer du, at: (a) materialet ikke indeholder noget, der er ulovligt eller uegnet til offentliggørelse; (b) du gør alt hvad der er rimeligt for at skanne og fjerne virus eller andre generende eller destruktive funktioner, inden du afleverer materialet, og at (c) du ejer materialet eller har ubegrænset ret til at give det til os, og at HMD Global må udgive materialet gratis og/eller indarbejde det i vores koncepter, som beskrives deri i vores produkter uden erstatningsansvar eller andet ansvar, (d) du accepterer ikke at retsforfølge os vedrørende materialet, som du afleverer, og du accepterer at holde os skadesløse, hvis tredjeparter anlægger sag mod os vedrørende materialet, som du afleverer.

HMD Global hverken kan eller vil gennemgå indhold, der indrykkes af brugere på dets websted, og er ikke ansvarlig for indholdet HMD Global kan løbende efter eget skøn fjerne indhold, der indrykkes af brugere.

Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation, og HMD Global har eksklusiv licens til Nokias brand for telefoner og tablets. Andre produktnavne og firmanavne, der er nævnt heri, kan være registrerede varemærker eller varebetegnelser tilhørende deres respektive ejere Din adgang til dette websted må ikke fortolkes som at give indirekte eller ved berettiget forventning eller på anden måde nogen licens eller ret til brug af varemærker på webstedet uden forudgående skriftligt samtykke fra Nokia eller tredjepartsejer deraf.

Copyright © HMD Global 2016. Alle rettigheder forbeholdes.