Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Adgangskoder

Se, hvad de forskellige koder på telefonen bruges til.

PIN- eller PIN2-kode

PIN- eller PIN2-koder har 4-8 cifre.

Disse koder beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille din telefon til at bede om PIN-koden, når du tænder den.

Hvis du glemmer koderne, eller hvis de ikke følger med kortet, skal du kontakte din netværksudbyder.

Hvis du skriver en forkert kode 3 gange i træk, skal du fjerne blokeringen af koden med PUK- eller PUK2-koden.

PUK- eller PUK2-koder

PUK- eller PUK2-koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, skal du kontakte din netværksudbyder.

Låsekode

Låsekoden kaldes også en sikkerhedskode eller adgangskode.

Låsekoden er med til at beskytte din telefon mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.

Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

IMEI-kode

IMEI-koden bruges til at identificere telefoner på netværket. Du skal muligvis oplyse nummeret til dit autoriserede servicecenter eller din telefonforhandler.

Hvis du vil se dit IMEI-nummer, skal du taste *#06#.

Telefonens IMEI-kode står også trykt på telefonen eller på SIM-kortbakken alt efter telefonmodellen. Hvis telefonen har en bagbeklædning, der kan tages af, kan du se IMEI-koden under coveret.

IMEI-nummeret kan også ses på den originale salgsæske.

Find eller lås telefonen

Hvis du mister telefonen, kan du måske finde den igen, låse den eller eksternt rydde indholdet, hvis du er logget ind på en Google-konto. Find min enhed er som standard aktiveret på telefoner, som er tilknyttet en Google-konto.

Hvis du vil bruge Find min enhed, skal din mistede telefon være:

  • Slået til
  • Logget på en Google-konto
  • Tilsluttet til mobildata eller Wi-Fi
  • Synlig på Google Play
  • Placering skal være slået til
  • Find min enhed skal være slået til

Når Find min enhed tilsluttes telefonen, vises telefonens placering, og telefonen modtager en underretning.

  1. Åbn android.com/find på en computer, en tablet eller en telefon, som er tilsluttet internettet, og log ind på din Google-konto.
  2. Hvis du har flere telefoner, skal du klikke på den mistede telefon øverst i skærmen.
  3. Se på kortet, hvor telefonen er. Placeringen er omtrentlig og kan være unøjagtig.

Hvis din enhed ikke kan findes, viser Find min enhed den seneste kendte placering, hvis den er tilgængelig. Hvis du vil låse eller rydde telefonens indhold, skal du følge webstedets instruktioner.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer