Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Bluetooth®

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og bilsæt. Du kan også sende dine billeder til kompatible telefoner eller til din computer.

Tilslut til Bluetooth-tilbehør

Du kan tilslutte mange nyttige Bluetooth-enheder til din telefon. Med et trådløst headset (sælges separat) kan du f.eks. tale håndfrit i telefonen – og du kan fortsætte med at gøre det, du er i gang med, f.eks. arbejde på computeren, under et opkald. Når en telefon tilsluttes en Bluetooth-enhed, kaldes det parring.

 1. Tryk på Indstillinger > Tilsluttede enheder > Bluetooth.
 2. Sæt Bluetooth til Til.
 3. Sørg for, at den anden enhed er tændt. Du skal muligvis starte pardannelsesprocessen fra den anden enhed. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
 4. Hvis du vil parre telefonen og enheden, skal du på listen med fundne Bluetooth-enheder trykke på den ønskede enhed.
 5. Du skal muligvis skrive en adgangskode. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.

Da enheder med Bluetooth trådløs teknologi kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem enhederne. Bluetooth-enheder skal imidlertid være inden for 10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres af forhindringer såsom vægge eller andet elektronisk udstyr.

De parrede enheder kan tilsluttes telefonen, når Bluetooth er slået til. Andre enheder kan kun registrere telefonen, hvis visningen med Bluetooth-indstillinger er åben.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. På denne måde kan du nemmere beskytte telefonen mod skadeligt indhold.

Fjern en parring

Hvis du ikke længere har den enhed, du har parret med din telefon, kan du fjerne parringen.

 1. Tryk på Indstillinger > Tilsluttede enheder > Bluetooth.
 2. Tryk på settings ud for et enhedsnavn.
 3. Tryk på GLEM.

Opret forbindelse til din vens telefon med Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at oprette en trådløs forbindelse til din vens telefon, så I kan dele billeder og meget mere.

 1. Tryk på Indstillinger > Tilsluttede enheder > Bluetooth.
 2. Sørg for, at Bluetooth er slået til på begge telefoner.
 3. Sørg for, at telefonerne kan ses af hinanden. Du skal være i visningen med Bluetooth-indstillinger, for at din telefon kan være synlig for andre telefoner.
 4. Du kan se de Bluetooth-telefoner, der er inden for dækningsområdet. Tryk på den telefon, du vil oprette forbindelse til.
 5. Skriv eller acceptér adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode, og trykke på Par.

Adgangskoden skal kun bruges, første gang du opretter forbindelse til en enhed.

Send dit indhold via Bluetooth

Når du vil dele dit indhold eller sende billeder, du har taget, til en ven, kan du bruge Bluetooth til at sende dem til kompatible enheder.

Du kan bruge flere Bluetooth-forbindelser på samme tid. Du kan f.eks. sende ting til en anden enhed, mens du bruger et Bluetooth-headset.

 1. Tryk på Indstillinger > Tilsluttede enheder > Bluetooth.
 2. Sæt Bluetooth til Til.
 3. Gå til det indhold, du vil sende, og tryk på share > Bluetooth.
 4. Tryk på den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Du kan se de Bluetooth-enheder, der er inden for dækningsområdet.
 5. Skriv adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode. Adgangskoden, som du kan oprette, skal skrives på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.

Placeringen af de filer, du modtager, afhænger af den anden enhed. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer