Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Ophavsrettigheder og bemærkninger

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken HMD Global eller nogen af dennes licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

HMD Global indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse funktioner, funktionaliteter og produktspecifikationer kan være netværksafhængige og underlagt yderligere vilkår, betingelser og gebyrer.

Alle kan ændres uden varsel.

HMD Global Oy har eksklusiv licens til Nokia-mærket til telefoner og tablets. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.

HMD Globals politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på http://www.nokia.com/phones/privacy, gælder for din brug af enheden.

Android, Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra HMD Globals side sker under licens.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer