Brugervejledninger og manualer

Nokia 1

Lagerplads

Tryk på Indstillinger > Lagerplads for at tjekke, hvor meget hukommelse der er tilgængelig.

Fjern downloadede apps

Tryk på Play Store > menu > Mine apps og spil, vælg en app, du vil fjerne, og tryk på AFINSTALLER.

Deaktiver en app

Du kan ikke slette visse apps, som er præinstalleret på din enhed. Du kan i stedet deaktivere dem, så de vil være skjult på listen over apps på enheden. Hvis du deaktiverer en app, kan du tilføje den på enheden igen.

 1. Tryk på Indstillinger > Apps og underretninger.
 2. Tryk på Oplysninger om appen.
 3. Tryk på appens navn.
 4. Tryk på DEAKTIVER. Du kan muligvis ikke deaktivere alle apps.

Hvis en installeret app er afhængig af en fjernet app, holder den installerede app muligvis op med at fungere. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til den installerede app.

Tilføj igen en deaktiveret app

Du kan tilføje en deaktiveret app igen på listen med apps.

 1. Tryk på Indstillinger > Apps og underretninger.
 2. Tryk på Oplysninger om appen.
 3. Tryk på Alle apps > Deaktiverede apps.
 4. Tryk på appens navn.
 5. Tryk på AKTIVÉR.

Kopiér indhold mellem din telefon og computer

Du kan kopiere billeder, videoer og andet indhold, som du har oprettet, mellem din telefon og en computer for at vise eller gemme dem.

 1. Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
 2. Åbn en filstyring på din computer, og gå til din telefon.
 3. Træk og slip elementer fra din telefon til computeren eller fra computeren til telefonen.

Sørg for at placere filerne i de korrekte mapper på telefonen, ellers kan du muligvis ikke se dem.

Synes du, dette var nyttigt?

Change language

Choose location
Choose language

Kontakt support

Vejledningsvideoer