‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Bluetooth®

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τις φωτογραφίες σας σε συμβατά τηλέφωνα ή στον υπολογιστή σας.

Σύνδεση σε μια συσκευή Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με πολλές χρήσιμες συσκευές Bluetooth. Για παράδειγμα, με ένα σετ ασύρματων ακουστικών (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα – έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να ασχολείστε με αυτό που κάνατε πριν, για παράδειγμα, να εργάζεστε στον υπολογιστή σας, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Η σύνδεση ενός τηλεφώνου με μια συσκευή Bluetooth λέγεται σύζευξη.

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές > Προτιμήσεις σύνδεσης > Bluetooth.
 2. Θέστε το Bluetooth σε Ενεργό.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης από την άλλη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής.
 4. Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του τηλεφώνου σας με τη συσκευή, πατήστε τη συσκευή στη λίστα εντοπισμένων συσκευών Bluetooth.
 5. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, οι συσκευές Bluetooth πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 μέτρα (33 πόδια) μεταξύ τους, αν και η σύνδεση ενδέχεται να υπόκειται σε παρεμβολές από εμπόδια, όπως π.χ. τοίχους, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι συζευγμένες συσκευές μπορούν να συνδέονται στο τηλέφωνό σας όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Οι άλλες συσκευές μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας μόνο εάν είναι ανοιχτή η προβολή ρυθμίσεων Bluetooth.

Μην κάνετε σύζευξη και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

Μοιραστείτε το περιεχόμενο σας με χρήση Bluetooth

Εάν θέλετε να κοινοποιήσετε φωτογραφίες ή άλλο περιεχόμενο σε έναν φίλο, χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να τα στείλετε στο τηλέφωνο του φίλου σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ενώ χρησιμοποιείτε ένα σετ ακουστικών Bluetooth, μπορείτε παράλληλα να στέλνετε περιεχόμενο σε άλλο τηλέφωνο.

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές > Προτιμήσεις σύνδεσης > Bluetooth.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα και ότι τα τηλέφωνα είναι ορατά το ένα με το άλλο.
 3. Μεταβείτε στο περιεχόμενο που θέλετε να στείλετε και πατήστε share > Bluetooth.
 4. Στη λίστα εντοπισμένων συσκευών Bluetooth, πατήστε το τηλέφωνο του φίλου σας.
 5. Εάν το άλλο τηλέφωνο χρειάζεται κωδικό ελέγχου στοιχείων, πληκτρολογήστε τον ή αποδεχτείτε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων και πατήστε Σύζευξη.

Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων χρησιμοποιείται μόνο όταν συνδέεστε με μια συσκευή για πρώτη φορά.

Αφαίρεση μιας σύζευξης

Εάν δεν έχετε πλέον τη συσκευή με την οποία έχετε συζεύξει το τηλέφωνό σας, μπορείτε να αφαιρέσετε τη σύζευξη.

 1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές > Προηγούμενα συνδεδεμένες συσκευές.
 2. Πατήστε settings δίπλα σε ένα όνομα συσκευής.
 3. Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(