‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων

Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία, σάς υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής, στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό φορέα διαχείρισης αποβλήτων.

Did you find this helpful?

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο