‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Εμφυτευμένες ιατροτεχνολογικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων προτείνουν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και την ιατροτεχνολογική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν τέτοιου είδους συσκευές πρέπει:

  • Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
  • Να μη μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
  • Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
  • Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
  • Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατροτεχνολογική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατροτεχνολογική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Did you find this helpful?

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο