‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία εξοπλισμού εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία των ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν η συσκευή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

Did you find this helpful?

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο