Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η χρήση ορισμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν στοιχείων, απαιτούν σύνδεση δικτύου. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

error_outline

Σημαντικό: Τα δίκτυα 4G/LTE ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από το δικό σας φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε όταν ταξιδεύετε. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής σας όταν δεν διατίθεται πλήρης υπηρεσία 4G/LTE, σας συνιστούμε να αλλάξετε τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης από 4G σε 3G. Για το σκοπό αυτό, στην αρχική οθόνη, πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και αλλάξτε τη ρύθμιση Προτιμώμενος τύπος δικτύου σε 3G.

error_outline

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του Wi-Fi. Για παράδειγμα, στην ΕΕ, σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο η χρήση Wi-Fi συχνοτήτων 5.150 – 5.350 MHz, ενώ στις ΗΠΑ και τον Καναδά, σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο η χρήση Wi-Fi συχνοτήτων 5,15 – 5,25 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο