‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα, π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να τηρείτε τους περιορισμούς που ισχύουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Τα δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα ενδέχεται να μην επισημαίνονται πάντοτε με ακρίβεια. Στις περιοχές αυτές συγκαταλέγονται μέρη όπου σας συνιστάται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι εσωτερικοί χώροι και τα αμπάρια των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κοντά σε αυτά.

Did you find this helpful?

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο