‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Βίντεο

Εγγραφή βίντεο

  1. Πατήστε Φωτογραφική μηχανή.
  2. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, σαρώστε με το δάκτυλο αριστερά.
  3. Πατήστε panorama_fish_eye για να ξεκινήσει η εγγραφή.
  4. Για να διακοπεί η εγγραφή, πατήστε .
  5. Για να επιστρέψετε σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, σαρώστε δεξιά με το δάκτυλο.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(