‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στη μείωση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν πολλά πολύτιμα υλικά, μεταξύ των οποίων και μέταλλα (όπως χαλκό, αλουμίνιο, χάλυβα και μαγνήσιο), καθώς και πολύτιμα μέταλλα (όπως χρυσό, άργυρο και παλλάδιο). Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια.

Did you find this helpful?

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο