‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Αυτόματη διόρθωση κειμένου

Μάθετε πώς να γράφετε κείμενο γρήγορα και αποδοτικά χρησιμοποιώντας τη διόρθωση κειμένου στο πληκτρολόγιο.

Χρήση προτεινόμενων λέξεων πληκτρολογίου

Το τηλέφωνό σας σάς προτείνει λέξεις καθώς γράφετε, για να σας βοηθήσει να γράφετε γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι προτεινόμενες λέξεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Όταν ξεκινάτε να γράφετε μια λέξη, το τηλέφωνό σας σάς προτείνει πιθανές λέξεις. Όταν η λέξη που θέλετε εμφανιστεί στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων, επιλέξτε την. Για να δείτε περισσότερες υποδείξεις, πατήστε παρατεταμένα την υπόδειξη.

thumb_up_alt

Συμβουλή: Εάν η προτεινόμενη λέξη επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες, το τηλέφωνό σας τη χρησιμοποιεί αυτόματα για να αντικαταστήσει τη λέξη που γράφετε. Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε παρατεταμένα για να εμφανιστούν μερικές άλλες προτεινόμενες λέξεις.

Εάν δεν επιθυμείτε να γίνεται υπόδειξη λέξεων από το πληκτρολόγιο κατά την πληκτρολόγηση, απενεργοποιήστε τις διορθώσεις κειμένου. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσες και εισαγωγή > Εικονικό πληκτρολόγιο. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που συνήθως χρησιμοποιείτε. Πατήστε Διόρθωση κειμένου και απενεργοποιήστε τις μεθόδους διόρθωσης κειμένου που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε.

Διόρθωση λέξης

Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε γράψει μια λέξη με λανθασμένη ορθογραφία, πατήστε την για να σας εμφανιστούν προτάσεις για διόρθωση της λέξης.

Απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσες και εισαγωγή > Σύνθετα > Ορθογραφικός έλεγχος και θέστε την επιλογή Χρήση ορθογραφικού ελέγχου σε Απενεργοποίηση.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(