‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Ενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της, πατήστε Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και ενεργοποιήστε τα Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Κλείσιμο της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της, πατήστε network_cell Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιήστε τα Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας κατά την περιαγωγή

Πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και θέστε την Περιαγωγή σε Ενεργή.1

thumb_up_alt

Συμβουλή: Για να παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Χρήση δεδομένων.

Ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Σύνθετα.
  2. Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης.

Η λειτουργία πτήσης κλείνει τις συνδέσεις με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας. Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις ασφαλείας που παρέχονται από μια αεροπορική εταιρεία, για παράδειγμα, καθώς και τυχόν νόμους και κανονισμούς που βρίσκονται σε ισχύ. Όπου επιτρέπεται, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi, για παράδειγμα, να περιηγηθείτε στο Internet ή να επιλέξετε κοινή χρήση με Bluetooth στη λειτουργία πτήσης.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(