‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 2.2

Χρήση της οθόνης αφής

Σημαντικό: Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

Σύρσιμο στοιχείου με παρατεταμένο πάτημα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο στοιχείο για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.

Σάρωση με το δάχτυλο

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

Κύλιση σε μακροσκελή λίστα ή μενού

Σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας με μια κίνηση σύντομου χτυπήματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να διακόψετε την κύλιση, πατήστε την οθόνη.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε 2 δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα, σύροντάς τα στην οθόνη.

Κλείδωμα του προσανατολισμού οθόνης

Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα όταν περιστρέφετε το τηλέφωνο κατά 90 μοίρες.

Για να κλειδώσετε την οθόνη σε κατακόρυφο προσανατολισμό, σαρώστε με το δάκτυλο από την κορυφή της οθόνης προς τα κάτω και πατήστε Αυτόματη περιστροφή.

Χρήση των πλήκτρων πλοήγησης

  • Για να δείτε όλες τις εφαρμογές σας, σαρώστε με το δάκτυλο το πλήκτρο έναρξης και σαρώστε και πάλι με το δάκτυλο προς τα κάτω.
  • Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο έναρξης. Η εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.
  • Για να δείτε ποιες εφαρμογές έχετε ανοιχτές, σαρώστε με το δάκτυλο το πλήκτρο έναρξης.
  • Για να μεταβείτε σε άλλη ανοικτή εφαρμογή, σαρώστε με το δάκτυλο προς τα δεξιά.
  • Για να κλείσετε μια εφαρμογή, σαρώστε τη με το δάκτυλο.
  • Για να κλείσετε όλες τις ανοικτές εφαρμογές, σαρώστε με το δάκτυλο όλες τις εφαρμογές και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
  • Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής keyboard_arrow_left. Το τηλέφωνό σας απομνημονεύει όλες τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί από την τελευταία φορά που κλειδώθηκε η οθόνη σας.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(