‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 6.1

Κλείσιμο μιας σύνδεσης

Κλείσιμο συνδέσεων Internet

Κάντε οικονομία στη μπαταρία σας κλείνοντας όλες τις συνδέσεις Internet που είναι ανοιχτές στο παρασκήνιο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε χωρίς να κλείσετε καμία εφαρμογή.

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Wi-Fi.
  2. Ρυθμίστε το Wi-Fi σε Απενεργοποίηση.

Κλείσιμο της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της, πατήστε network_cell Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιήστε τα Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Ενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet.
  2. Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης.

Η λειτουργία πτήσης κλείνει τις συνδέσεις με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας. Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες και τις απαιτήσεις ασφαλείας που παρέχονται από μια αεροπορική εταιρεία, για παράδειγμα, καθώς και τυχόν νόμους και κανονισμούς που βρίσκονται σε ισχύ. Όπου επιτρέπεται, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi, για παράδειγμα, να περιηγηθείτε στο Internet ή να επιλέξετε κοινή χρήση με Bluetooth στη λειτουργία πτήσης.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(