‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 6.1

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων και κατάργηση ιδιωτικού περιεχομένου από το τηλέφωνό σας

Ατυχήματα μπορεί να συμβούν και εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του. Ή εάν αγοράσετε νέο τηλέφωνο και γενικά θέλετε να απορρίψετε ή να ανακυκλώσετε το τηλέφωνό σας, με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και περιεχόμενο. Σημειώστε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η αφαίρεση του συνόλου του ιδιωτικού περιεχομένου.

Μηδενισμός του τηλεφώνου σας

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Μηδενισμός επιλογών > Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων).
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(