‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 6.1

Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, το τηλέφωνο θα σας δώσει οδηγίες για το πώς να ρυθμίσετε τις συνδέσεις δικτύου και τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

  1. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.
  2. Όταν ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, επιλέξτε τη γλώσσα και την περιοχή σας.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Μεταφορά δεδομένων από το προηγούμενο τηλέφωνό σας

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από προηγούμενη συσκευή στη συσκευή σας μέσω του λογαριασμού σας στο Google.

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας σε λογαριασμό Google, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του παλιού σας τηλεφώνου.

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού > Google.
  2. Επιλέξτε σε ποια δεδομένα θέλετε να γίνει επαναφορά στο τηλέφωνό σας. Ο συγχρονισμός θα ξεκινήσει αυτόματα εφόσον το τηλέφωνό σας συνδεθεί στο internet.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών από το προηγούμενο τηλέφωνο Android που είχατε

Εάν η προηγούμενη συσκευή σας ήταν Android και σε αυτήν είχε ενεργοποιηθεί η λήψη αντιγράφου ασφαλείας στην Google, μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών και τους κωδικούς πρόσβασης των δικτύων Wi-Fi.

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Αντίγραφα ασφαλείας & επαναφορά.
  2. Θέστε την Αυτόματη επαναφορά σε Ενεργοποίηση.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(