‌‌
Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 8 Sirocco

Χρήση της οθόνης αφής

Σημαντικό: Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

Η οθόνη του τηλεφώνου σας

Εάν αφεθεί η οθόνη του τηλεφώνου στη μέγιστη φωτεινότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εικόνα της οθόνης μπορεί να παραμείνει επάνω στην οθόνη ακόμα και όταν η οθόνη σβήσει ή εάν εμφανιστεί μια νέα εικόνα στην οθόνη.

Για να το αποφύγετε αυτό: Να κλειδώνετε την οθόνη εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο και ρυθμίστε την οθόνη του τηλεφώνου να σβήνει μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προβολή > Σύνθετα > Αδράνεια και επιλέξτε το χρόνο.

  • Διατηρήστε ενημερωμένο το τηλέφωνό σας και αποδεχθείτε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού
  • Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης: πατήστε Ρυθμίσεις > Προβολή > Επίπεδο φωτεινότητας. Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, σύρετε το ρυθμιστικό επιπέδου φωτεινότητας. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η Προσαρμοστική φωτεινότητα.

Σύρσιμο στοιχείου με παρατεταμένο πάτημα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο στοιχείο για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.

Σάρωση με το δάχτυλο

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

Κύλιση σε μακροσκελή λίστα ή μενού

Σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας με μια κίνηση σύντομου χτυπήματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να διακόψετε την κύλιση, πατήστε την οθόνη.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Τοποθετήστε 2 δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα, σύροντάς τα στην οθόνη.

Κλείδωμα του προσανατολισμού οθόνης

Η οθόνη περιστρέφεται αυτόματα όταν περιστρέφετε το τηλέφωνο κατά 90 μοίρες.

Για να κλειδώσετε την οθόνη σε κατακόρυφο προσανατολισμό, σαρώστε με το δάκτυλο από την κορυφή της οθόνης προς τα κάτω και πατήστε Αυτόματη περιστροφή για να μεταβείτε σε Κατακόρυφο.

Χρήση των πλήκτρων πλοήγησης

Για να δείτε ποιες εφαρμογές έχετε ανοιχτές, πατήστε το πλήκτρο επισκόπησης check_box_outline_blank.

Για να μεταβείτε σε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε την εφαρμογή που θέλετε. Για να κλείσετε μια εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο close στο πλάι της.

Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής . Το τηλέφωνό σας απομνημονεύει όλες τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί από την τελευταία φορά που κλειδώθηκε η οθόνη σας.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο έναρξης panorama_fish_eye. Η εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.

Ταυτόχρονο άνοιγμα δύο εφαρμογών

Για ευκολότερη μετακίνηση από τη μία εφαρμογή στην άλλη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επισκόπησης check_box_outline_blank για να διαιρέσετε την οθόνη μεταξύ δύο εφαρμογών. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο check_box_outline_blank επισκόπησης.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

(