Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Ενεργοποίηση Wi-Fi

Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης Wi-Fi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εάν είναι διαθέσιμες και οι δύο συνδέσεις, σύνδεση Wi-Fi και σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.

Ενεργοποίηση Wi-Fi

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Wi-Fi.
  2. Θέστε το Wi-Fi σε Ενεργοποίηση.
  3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η σύνδεση Wi-Fi σας είναι ενεργή όταν εμφανίζεται το εικονίδιο network_wifi στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

thumb_up_alt

Συμβουλή: Εάν θέλετε να εντοπίζετε τοποθεσίες όταν δεν διατίθενται δορυφορικά σήματα, για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια, ενεργοποιήστε το Wi-Fi για να βελτιώσετε την ακρίβεια του εντοπισμού θέσης.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο