Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Αξιοποιήστε στο έπακρο το τηλέφωνό σας καταναλώνοντας μόνο όση διάρκεια μπαταρίας χρειάζεστε. Υπάρχουν λύσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε για να κάνετε οικονομία ενέργειας στο τηλέφωνό σας.

Παράταση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Για εξοικονόμηση ενέργειας:

  1. Πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
  2. Κάντε σίγαση των ήχων που δεν χρειάζονται, όπως είναι οι ήχοι αγγίγματος. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ήχος > Σύνθετα και στο Άλλοι ήχοι και δονήσεις, επιλέξτε ποιους ήχους θα διατηρήσετε.
  3. Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά αντί για το μεγάφωνο.
  4. Ορίστε να απενεργοποιείται η οθόνη του τηλεφώνου μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προβολή > Σύνθετα > Αδράνεια και επιλέξτε το χρόνο.
  5. Πατήστε Ρυθμίσεις > Προβολή > Επίπεδο φωτεινότητας. Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, σύρετε το ρυθμιστικό επιπέδου φωτεινότητας. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η Προσαρμοστική φωτεινότητα.
  6. Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών στο παρασκήνιο: σαρώστε με το δάκτυλο το πλήκτρο έναρξης και σαρώστε με το δάκτυλο την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε.
  7. Ενεργοποιήστε την Διαχείριση μπαταρίας. Περιορισμός μπαταρίας για εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά. Οι ειδοποιήσεις ενδέχεται να καθυστερούν για αυτές τις εφαρμογές. Πατήστε Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Διαχείριση μπαταρίας.
  8. Ενεργοποιήστε την εξοικονόμηση ενέργειας: πατήστε Ρυθμίσεις > Μπαταρία > Εξοικονόμηση μπαταρίας και, κατόπιν, επιλέξτε Ενεργό.
  9. Χρησιμοποιήστε επιλεκτικά τις υπηρεσίες τοποθεσίας: απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας όποτε δεν τις χρειάζεστε. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & τοποθεσία > Τοποθεσία, και απενεργοποιήστε τη Χρήση τοποθεσίας.
  10. Χρησιμοποιείτε επιλεκτικά τις συνδέσεις δικτύου: ενεργοποιείτε το Bluetooth μόνο όποτε χρειάζεται. Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Internet, αντί για σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Διακόψτε τη λειτουργία σάρωσης για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα στο τηλέφωνό σας. Πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Wi-Fi, και απενεργοποιήστε το Wi-Fi. Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης. Πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Σύνθετα > Λειτουργία πτήσης.

Η λειτουργία πτήσης κλείνει τις συνδέσεις με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο