Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Είναι σχεδιασμένη να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ραδιοσυχνοτικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία) που συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες εμπεριέχουν σημαντικά περιθώρια ασφαλείας τα οποία αποσκοπούν στην προστασία όλων των ατόμων ανεξάρτητα από την ηλικία και την υγεία τους. Οι κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης βασίζονται στο Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ ο οποίος αποτελεί μια έκφραση της ποσότητας της ραδιοδυχνοτικής ισχύος (RF) που αποτίθεται στην κεφαλή ή το σώμα όταν η συσκευή μεταδίδει. Το όριο ΣΕΑ ICNIRP για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg σταθμισμένα επί 10 γραμμαρίων ιστού.

Οι δοκιμές ΣΕΑ πραγματοποιούνται με τη συσκευή στις τυπικές θέσεις λειτουργίας, με μετάδοση στην ανώτατη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος και σε όλες τις ζώνες συχνότητας.

Ανατρέξτε στη σελίδα www.nokia.com/phones/sar για τη μέγιστη τιμή ΣΕΑ της συσκευής.

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται έναντι της κεφαλής ή όταν είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 5/8 ιντσών (1,5 εκατοστών) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλου είδους μέσο συγκράτησης συσκευής που φοριέται στο σώμα, το μέσο αυτό δεν θα πρέπει να περιέχει μέταλλα και θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον την απόσταση διαχωρισμού από το σώμα που αναφέρεται παραπάνω.

Για την αποστολή δεδομένων ή μηνυμάτων, απαιτείται καλή σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να γίνει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την απόσταση διαχωρισμού μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Γενικά, κατά τη χρήση, οι τιμές του ΣΕΑ είναι συνήθως αρκετά μικρότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται η πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι και η τιμή ΣΕΑ.

Τα διάφορα μοντέλα συσκευών ενδέχεται να έχουν διαφορετικές εκδόσεις και πάνω από μία τιμή. Κατά την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στα εξαρτήματα και τη σχεδίαση μιας συσκευής, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν τις τιμές ΣΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com. Έχετε υπόψη ότι οι κινητές συσκευές ενδέχεται να εκπέμπουν ακόμα και όταν δεν έχετε κλήση ομιλίας σε εξέλιξη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δηλώσει ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές πληροφορίες, δεν συντρέχουν λόγοι για τη λήψη ειδικών μέτρων προφύλαξης κατά τη χρήση κινητών συσκευών. Εάν σας ενδιαφέρει να μειώσετε το βαθμό έκθεσής σας, ο Οργανισμός σάς συνιστά να περιορίσετε τη χρήση της συσκευής σας ή να χρησιμοποιείτε κιτ ανοιχτής συνομιλίας (hands-free), ώστε να διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση από το κεφάλι και το σώμα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επεξηγήσεις και αναλυτικά άρθρα σχετικά με την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων (RF), επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του ΠΟΥ στη διεύθυνση www.who.int/peh-emf/en.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο