Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Πνευματικά δικαιώματα και νομικές δηλώσεις

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συσκευή αυτή ενδέχεται να περιέχει προϊόντα, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η HMD Global ή οι δικαιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HMD Global. Η HMD Global ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η HMD Global δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη, αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Με τη χρήση μιας εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπία για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Ορισμένες δυνατότητες, λειτουργίες και προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να εξαρτώνται από το δίκτυο και να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και χρεώσεις.

Όλες οι προδιαγραφές, οι δυνατότητες και άλλες πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της HMD Global, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/privacy, ισχύει για την εκ μέρους σας χρήση της συσκευής.

Η HMD Global Oy είναι ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας της επωνυμίας Nokia για συσκευές τηλεφώνου και tablet. Η ονομασία Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation.

Η ονομασία ZEISS και το λογότυπο ZEISS είναι σήματα κατατεθέντα της Carl Zeiss AG τα οποία χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Carl Zeiss Vision GmbH.

Οι ονομασίες Google, Android, Google Play και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το σύμβολο 'Qi' αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wireless Power Consortium.

Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth ανήκουν στην εταιρεία Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των σημάτων αυτών από την HMD Global γίνεται κατόπιν αδείας.

OZO

Η ονομασία OZO είναι εμπορικό σήμα της Nokia Technologies Oy.

Qualcomm aptX

Τα Qualcomm και Snapdragon είναι εμπορικά σήματα της Qualcomm Incorporated, καταχωρισμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Το aptX είναι εμπορικό σήμα της Qualcomm Technologies International, Ltd., καταχωρισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο