Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Ημερομηνία και ώρα

Παρακολουθήστε το χρόνο – μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως ρολόι, καθώς και ως ξυπνητήρι, και πώς να διατηρείτε ενημερωμένες τις συναντήσεις, τις εργασίες και τα προγράμματά σας.

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ημερομηνία και ώρα.

Αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Η αυτόματη ενημέρωση είναι μια υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ημερομηνία και ώρα.
  2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Αυτόματη ημερομ. και ώρ.
  3. Ενεργοποιήστε την Αυτόματη ζώνη ώρας.

Αλλαγή του ρολογιού σε 24ωρη μορφή ώρας

Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ημερομηνία και ώρα, και ενεργοποιήστε τη Χρήση μορφής 24ωρου.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο