Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Επείγουσες κλήσεις

error_outline

Σημαντικό: Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε έκτακτες καταστάσεις, όπως ιατρικά περιστατικά.

Προτού πραγματοποιήσετε την κλήση:

  • Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
  • Ξεκλειδώστε την οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου, εάν είναι κλειδωμένα.
  • Μετακινηθείτε σε ένα σημείο με επαρκή ισχύ σήματος.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε phone

  1. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης διαφέρουν ανά περιοχή.
  2. Πατήστε phone.
  3. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση, εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

  • Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Εάν δεν έχετε κάρτα SIM, πατήστε στην οθόνη κλειδώματος Κλήση έκτακτης ανάγκης.
  • Εάν το τηλέφωνό σας σάς ζητήσει κωδικό PIN, πατήστε Κλήση έκτακτης ανάγκης.
  • Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
  • Εάν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε διαδικτυακή κλήση, εφόσον μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο