Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές κατευθυντήριες οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή να αντίκειται προς τους τοπικούς νόμους και τις διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή επικινδυνότητας λόγω της συσκευής, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να δεχθούν παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να εγκαθιστά ή να συντηρεί αυτό το προϊόν.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από την HMD Global Oy για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μην συνδέετε προϊόντα που δεν είναι συμβατά.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Εάν η συσκευή σας είναι ανθεκτική στο νερό, ανατρέξτε στη διαβάθμιση IP για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η συσκευή ή/και οθόνη της είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Εάν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής και μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από τη συσκευή. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής ωσότου να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

ΣΕΑ

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται είτε στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί είτε τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστού από το σώμα. Οι μέγιστες τιμές ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)" αυτών των οδηγιών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ενότητα Πληροφοριών πιστοποίησης (SAR) αυτών των οδηγιών χρήσης ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο