Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Άνοιγμα και κλείσιμο μας εφαρμογής

Άνοιγμα μιας εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε. Για να ανοίξετε μια εφαρμογή που βρίσκεται ανοικτή στο παρασκήνιο, σαρώστε με το δάκτυλο το πλήκτρο έναρξης και κατόπιν σαρώστε με το δάκτυλο προς τα δεξιά και επιλέξτε την εφαρμογή.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Σαρώστε με το δάκτυλο το πλήκτρο έναρξης και σαρώστε με το δάκτυλο την εφαρμογή που θέλετε να κλείσετε.

Βρείτε τις εφαρμογές σας

Σαρώστε με το δάκτυλο το πλήκτρο έναρξης και σαρώστε και πάλι με το δάκτυλο για να δείτε όλες τις εφαρμογές σας.

Κλείσιμο όλων των εφαρμογών που εκτελούνται

Σαρώστε με το δάκτυλο το πλήκτρο έναρξης , σαρώστε με το δάκτυλο όλες τις εφαρμογές και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο