Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Οικονομία στις χρεώσεις περιαγωγής δεδομένων

Μπορείτε να κάνετε οικονομία στο κόστος περιαγωγής δεδομένων και στις χρεώσεις των τηλεφωνικών λογαριασμών σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να χρησιμοποιήσετε την καλύτερη δυνατή μέθοδο σύνδεσης ανάλογα με την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης Wi-Fi και σύνδεσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Περιαγωγή δεδομένων σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να λαμβάνετε δεδομένα μέσω δικτύων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν τελούν υπό την εμπορική εκμετάλλευση του παρόχου υπηρεσιών δικτύου σας. Η σύνδεση στο Internet κατά την περιαγωγή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, είναι δυνατό να αυξήσει σημαντικά τις χρεώσεις δεδομένων.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης Wi-Fi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εάν είναι διαθέσιμες και οι δύο συνδέσεις, σύνδεση Wi-Fi και σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Wi-Fi.
  2. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργό.
  3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Κλείσιμο της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της, πατήστε Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιήστε τα Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

thumb_up_alt

Συμβουλή: Για να παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Χρήση δεδομένων.

Διακοπή περιαγωγής δεδομένων

Πατήστε Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιήστε την Περιαγωγή.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο