Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, το τηλέφωνο θα σας δώσει οδηγίες για το πώς να ρυθμίσετε τις συνδέσεις δικτύου και τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

  1. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.
  2. Όταν ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, επιλέξτε τη γλώσσα και την περιοχή σας.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Μεταφορά δεδομένων από το προηγούμενο τηλέφωνό σας

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από παλιό τηλέφωνο στο νέο σας τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στη Google.

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του παλιού τηλεφώνου σας στο λογαριασμό Google, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του παλιού σας τηλεφώνου.

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού > Google.
  2. Επιλέξτε σε ποια δεδομένα θέλετε να γίνει επαναφορά στο νέο τηλέφωνό σας. Ο συγχρονισμός ξεκινά αυτόματα εφόσον το τηλέφωνό σας συνδεθεί στο internet.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών από το προηγούμενο τηλέφωνο Android™ που είχατε

Εάν το προηγούμενο τηλέφωνο σας ήταν Android και σε αυτήν είχε ενεργοποιηθεί η λήψη αντιγράφου ασφαλείας στο λογαριασμό Google, μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών και τους κωδικούς πρόσβασης των δικτύων Wi-Fi.

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σύνθετα > Αντίγραφα ασφαλείας.
  2. Ενεργοποιήστε το Αντίγραφο ασφαλείας σε Google Drive .

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο