Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

 • Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
 • Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
 • Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή στην μπαταρία.
 • Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
 • Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
 • Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
 • Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
 • Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
 • Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
 • Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
 • Για να διατηρείτε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, να τα αποθηκεύετε σε τουλάχιστον δύο ξεχωριστές θέσεις, όπως η συσκευή σας, κάρτα μνήμης ή υπολογιστής ή να διατηρείτε τις σημαντικές πληροφορίες σε έντυπη μορφή.

Κατά τη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Για να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση, η συσκευή ενδέχεται να αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί με χαμηλότερη ταχύτητα, να κλείσει εφαρμογές, να διακόψει τη φόρτιση και εάν είναι απαραίτητο, να απενεργοποιείται η ίδια η συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο