Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Συμβαδίστε με τον παλμό της εποχής – ενημερώνετε ασύρματα το λογισμικό και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας, για να απολαμβάνετε νέες και αναβαθμισμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας. Επιπλέον, η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί να βελτιώσει και την απόδοση του τηλεφώνου σας.

Εγκαταστήστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις

Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σύνθετα > Ενημερώσεις συστήματος > Ενημέρωση για να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

Όταν το τηλέφωνό σας σάς ειδοποιήσει ότι είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Προειδοποίηση: Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ και συνδεθείτε σε Wi-Fi επειδή τα πακέτα ενημέρωσης μπορεί να καταναλώσουν μεγάλο μέρος από τα διαθέσιμα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο