Οδηγοί χρήσης και εγχειρίδια

Nokia 9 PureView

Γραφή κειμένου

Μάθετε πώς να γράφετε κείμενο γρήγορα και αποδοτικά χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας.

Χρήση του πληκτρολογίου επί της οθόνης

Η γραφή κειμένου με το πληκτρολόγιο επί της οθόνης είναι εύκολη υπόθεση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κρατώντας το τηλέφωνο είτε με κατακόρυφο είτε με οριζόντιο προσανατολισμό. Η διάταξη του πληκτρολογίου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις διάφορες εφαρμογές και γλώσσες.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων

Πατήστε το πλήκτρο shift. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής μόνο κεφαλαίων χαρακτήρων (Caps Lock), πατήστε δύο φορές το πλήκτρο. Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία εισαγωγής, πατήστε ξανά το πλήκτρο shift.

Πληκτρολόγηση αριθμού ή ειδικού χαρακτήρα

Πατήστε το πλήκτρο αριθμών και συμβόλων. Ορισμένα πλήκτρα ειδικών χαρακτήρων εμφανίζουν περισσότερα σύμβολα. Για να εμφανιστούν περισσότερα σύμβολα, πατήστε παρατεταμένα ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα.

Εισαγωγή emoji

Πατήστε το πλήκτρο emoji και επιλέξτε το emoji.

Αντιγραφή ή επικόλληση κειμένου

Πατήστε παρατεταμένα μια λέξη, σύρετε τα σημάδια που υπάρχουν πριν και μετά τη λέξη για να επισημάνετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ. Για να επικολλήσετε το κείμενο, πατήστε στο σημείο που θέλετε να κάνετε επικόλληση και επιλέξτε ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ.

Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα

Πατήστε παρατεταμένα το χαρακτήρα και, στη συνέχεια, πατήστε τον τόνο ή τον τονισμένο χαρακτήρα, εφόσον υποστηρίζονται από το πληκτρολόγιό σας.

Διαγραφή χαρακτήρα

Πατήστε το πλήκτρο backspace.

Μετακίνηση του δρομέα

Για να επεξεργαστείτε μια λέξη που μόλις γράψατε, πατήστε τη λέξη και σύρετε το δρομέα στο σημείο που θέλετε.

Χρήση προτεινόμενων λέξεων πληκτρολογίου

Το τηλέφωνό σας σάς προτείνει λέξεις καθώς γράφετε, για να σας βοηθήσει να γράφετε γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι προτεινόμενες λέξεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Όταν ξεκινάτε να γράφετε μια λέξη, το τηλέφωνό σας σάς προτείνει πιθανές λέξεις. Όταν η λέξη που θέλετε εμφανιστεί στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων, επιλέξτε την. Για να δείτε περισσότερες υποδείξεις, πατήστε παρατεταμένα την υπόδειξη.

thumb_up_alt

Συμβουλή: Εάν η προτεινόμενη λέξη επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες, το τηλέφωνό σας τη χρησιμοποιεί αυτόματα για να αντικαταστήσει τη λέξη που γράφετε. Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε παρατεταμένα για να εμφανιστούν μερικές άλλες προτεινόμενες λέξεις.

Εάν δεν επιθυμείτε να γίνεται υπόδειξη λέξεων από το πληκτρολόγιο κατά την πληκτρολόγηση, απενεργοποιήστε τις διορθώσεις κειμένου. Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσες και εισαγωγή > Εικονικό πληκτρολόγιο. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που συνήθως χρησιμοποιείτε. Πατήστε Διόρθωση κειμένου και απενεργοποιήστε τις μεθόδους διόρθωσης κειμένου που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε.

Διόρθωση λέξης

Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε γράψει μια λέξη με λανθασμένη ορθογραφία, πατήστε την για να σας εμφανιστούν προτάσεις για διόρθωση της λέξης.

Απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

Πατήστε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσες και εισαγωγή > Σύνθετα > Ορθογραφικός έλεγχος και θέστε τον Ορθογραφικό έλεγχο σε Απενεργοποίηση.

Το βρήκατε χρήσιμο;

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε χώρα
Επιλέξτε γλώσσα

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο