Κέντρο βοήθειας

Check warranty

Για να ελέγξετε εάν η εγγύησή σας είναι έγκυρη, εισαγάγετε τον κωδικό IMEI της συσκευής σας.

Πού μπορώ να βρω τον κωδικό IMEI;

Τηλέφωνα Android Για να βρείτε τον κωδικό IMEI στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Κατάσταση > Πληροφορίες IMEI. Εάν το τηλέφωνό σας έχει δύο κωδικούς IMEI, πληκτρολογήστε τον κωδικό IMEI1.

Κλασικά τηλέφωνα Για να βρείτε τον κωδικό IMEI στο τηλέφωνό σας, εισαγάγετε *#06# με το πληκτρολόγιο, όταν βρίσκεστε στην κύρια οθόνη.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter