Κέντρο βοήθειας

Check warranty

Για να ελέγξετε εάν η εγγύησή σας είναι έγκυρη, εισαγάγετε τον κωδικό IMEI της συσκευής σας.

Πού μπορώ να βρω τον κωδικό IMEI;

Τηλέφωνα Android Για να βρείτε τον κωδικό IMEI στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Κατάσταση > Πληροφορίες IMEI. Εάν το τηλέφωνό σας έχει δύο κωδικούς IMEI, πληκτρολογήστε τον κωδικό IMEI1.

Κλασικά τηλέφωνα Για να βρείτε τον κωδικό IMEI στο τηλέφωνό σας, εισαγάγετε *#06# με το πληκτρολόγιο, όταν βρίσκεστε στην κύρια οθόνη.

Επιλέξτε την τοποθεσία σας

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη

Εκπαιδευτικά βίντεο