‌‌

Πώς μπορώ να περικόψω και να πραγματοποιήσω άλλες αλλαγές σε φωτογραφίες στην εφαρμογή «Κάμερα»;

Για να πραγματοποιήσετε βασικές αλλαγές σε φωτογραφίες στην εφαρμογή «Κάμερα», ανοίξτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε πρόσφατα και αγγίξτε το κουμπί επεξεργασίας.