‌‌

Πως μπορώ να πραγματοποιήσω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και διαγραφή των δεδομένων του τηλεφώνου μου;

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επιλογές επαναφοράς > Σβήσιμο όλων των δεδομένων. Έτσι θα πραγματοποιηθεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.