‌‌

Πώς μπορώ να καθορίσω συγκεκριμένο κουδούνισμα για μια επαφή;

Στην εφαρμογή «Επαφές», ανοίξτε την επαφή, πατήστε more_vert, και μετά καθορίστε το κουδούνισμα.