‌‌

Πώς μπορώ να καθορίσω διαφορετικό κουδούνισμα για την κάρτα SIM1 και την κάρτα SIM2;

Για επιλογές κουδουνίσματος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ήχος.