‌‌

Πώς μπορώ να αποθηκεύσω νέες επαφές σε κάρτα SIM, στο τηλέφωνο ή σε λογαριασμό Google;

Μεταβείτε στις Επαφές > add_circle > αναπτυσσόμενο πλαίσιο: επιλέξτε λογαριασμό ή συσκευή. Από προεπιλογή, η κάρτα SIM δεν διατίθεται για αποθήκευση επαφών.